Vybavovanie reklamácii, reklamačný poriadok

 • Zákazník je povinný pred prevzatím tovaru od kuriéra skontrolovať, či zásielka nie je zjavne poškodená.
 • V prípade poškodenia zásielky je zákazník povinný následne skontrolovať obsah zásielky a zistiť, či tovar vo vnútri nie je dopravou poškodený.
 • Ak dôjde k poškodeniu tovaru (platí aj pre prípad, ak poškodenie tovaru bolo zistené až po odchode kuriéra), nasleduje reklamácia kuriérskych služieb, ktorú nám musí zákazník nahlásiť okamžite telefonicky alebo e-mailom, najneskôr však do 24 hodín od doručenia.
 • My ako zmluvný partner kuriérskej služby potom nahlásime túto reklamáciu priamo našej kuriérskej spoločnosti a tá pošle k zákazníkovi kuriéra, ktorý poškodenú zásielku s tovarom vyzdvihne, nafotí a spíše protokol.
  Počas tejto reklamácie už ale komunikujeme so zákazníkom aj o náhradnom termíne doručenia objednaného tovaru.

Možnosť vrátenia tovaru

 • Pokiaľ so zakúpeným tovarom nie ste spokojní, môžete ho vrátiť, najneskôr však do 7 dní od jeho doručenia - nie však ako zásielku na dobierku.
 • Tovar bude predávajúcim po predchádzajúcej dohode so zákazníkom a po doručení takéhoto tovaru (na adresu prevádzkovateľa) prijatý.
 • Zásielky vrátené ako dobierka nepreberáme.
 • Tovar musí byť vrátený nepoškodený, kompletný, v pôvodnom nepoškodenom obale a s dokladom o kúpe.
 • Po prevzatí tovaru bude zákazníkovi vrátená cena tovaru (do ceny tovaru sa nezapočítava dopravné) prevodom na účet najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa vrátenia tovaru.
 • O úmysle vrátiť tovar zakúpený v našom obchode nás ale prosím najskôr informujte e-mailom.

Naša ponuka