Kontakt

Fakturačná adresa:
ZDRAVÍČKO PROFI s. r. o.
Hliny 1419/15
017 07 Považská Bystrica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:
IČ-DPH:
46837060
2023608917
SK2023608917
Bankové spojenie:
IBAN: SK40 0900 0000 0050 3602 7144
BIC: GIBASKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.

Objednajte si autodopravu telefonicky alebo e-mailom


+421 918 919 176
doprava.zdravickoprofi.sk
zdravickoprofi.gmail.com

Ďalšie kontakty:
Peter Fapšo - konateľ +421 918 919 176 fapso.peter.gmail.com
Veronika Augustínová +421 911 618 860 augustinova.veronika88.gmail.com


Medzinárodná preprava zásielok & špedícia