Podmienky objednávky, prepravy, spolupráce.

Podporte nás v boji za korektnosť.

Veríme, že každá korektná firma, špedícia sa postaví za náš názor a podporí nás v našom konaní a v našich podmienkach.

Spoločnou dohodou:

  • ústnou,
  • telefonickou,
  • písomnou,
  • e-mailom,
  • zaslaním Vašej objednávky.

Neexistuje cesta späť

  1. Pri akejkoľvek vyššie uvedenej dohode automaticky začíname riešiť a pracovať na preprave podľa Vašich požiadaviek, tak aby výsledkom bola Vaša spokojnosť.
  2. Či ide o solo, dokládku, express prepravu, všetko sa musí zosúladiť, naplánovať pre úspešné doručenie.
  3. Je na našej zodpovednosti starostlivo vybrať tú najlepšiu, najrýchlejšiu možnosť nakládky, prevozu, vykládky.
  4. Preto už od tohto okamihu nám vznikajú preukázateľne nemalé výdavky.
  5. Vo veľa prípadoch ani 2 mesiace od doručenia nemáme istotu návratnosti našich výdavkov za našu spoľahlivú prácu.

Z tohto dôvodu nemôžeme, nechceme a nebudeme akceptovať akékoľvek zrušenie objednávky z Vašej strany a týmto podporovať nekorektné spoločnosti, ktoré si aj po zaslaní objednávky hľadajú ďalšie možnosti.

Neexistuje cesta späť

Na základe vyššie uvedeného súhlasíte s našimi podmienkami, uznávate náš nárok na akékoľvek vymáhanie, súdne, exekútorské, mimosúdne :) pri nedodržaní našich podmienok.

To znamená:

Pri akomkoľvek zrušení vašej objednávky máme nárok na plnú cenu z objednávky.

Ďalej súhlasíte a uznávate náš nárok skrátiť fakturačnú dobu na 7 dní a okamžité zaslanie našej faktúry.

Veríme, že všetky korektné firmy, spoločnosti, špedície uvažujú rovnako a že sa stretneme iba s podporou, korektným prístupom a jednaním zlepšovať našu spoločnú budúcnosť.

Váš tím
ZDRAVÍČKO PROFI N1 s. r. o.

Medzinárodná preprava zásielok & špedícia